Demand Survey for various GIDC parks has been made live.

Establishment

Subjects Date Download
ક્ષેત્રિય કચેરીએથી આવતી ફાઈલોનો જરૂરી નિર્ણય લઇ ત્વરિત નિકાલ કરવા બાબત 10/02/2016
Circular regarding HOD's visit to Ind. estates of the Districts 08/12/2015
ક્ષેત્રિય કક્ષાએ ફરીયાદ નિવારણ સમિતિની રચના અને કાર્યવાહી અંગે. 07/07/2015
ક્ષેત્રીય કચેરી ધ્વારા રજુ થતી દરખાસ્તો બાબત. 03/04/2010
Back to top